Bàn Bếp Đá Black Forest với bề mặt tông đen với các đốm nhỏ màu vàng hoặc trắng. Vật liệu này có thể có nền đen đậm, pha màu đen / xanh lục đậm hoặc đen với đốm màu xám / trắng có kích thước đầu đinh ghim. Tất cả đều sẽ có đốm vàng, tuy nhiên có hai loại riêng biệt: vảy nhỏ / trung bình và vảy lớn.

Danh mục: