Bảng Báo Giá Tranh Đá Đối Xứng Tham Khảo: 

Tên Loại Đá Giá nguyên liệu thô tại kho Giá thi công lắp đặt
▥ Thi công ốp tranh đá đối xứng Onyx 5.000.000 đ/(m²)-10.000.000 đ/(m²) 10.000.000 đ/(m²)-20.000.000 đ/(m²)
▥ Thi công ốp tranh đá đối xứng Thạch Anh 5.000.000 đ/(m²)-10.000.000 đ/(m²) 10.000.000 đ/(m²)-25.000.000 đ/(m²)
▥ Thi công ốp tranh đá đối xứng Granite, Marble 2.000.000 đ/(m²)-8.000.000 đ/(m²) 5.000.000 đ/(m²)-15.000.000 đ/(m²)