Kim Thịnh Phát chuyên thi công đá ốp bậc tam cấp, đá lát bậc cấp, đá lát sảnh nhà, đá ốp bậc thềm nhà Uy Tín chất lượng ở TPHCM – Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dịch vụ ốp đá bậc tam cấp đẹp kinh nghiệm gần 20 năm bao gồm đá dòng đá tự nhiên, đá nhân tạo: đá Granite, đá Marble, Onyx, Nung kết Lamar…

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp⭐Đá Lát Bậc Thềm Nhà⭐Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Hymalaya Onyx

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Sky Gold

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Nâu Toronto

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Xanh Napoli

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Bạch Dương

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Brazil Solarius

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Xanh Olivia

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Xà Cừ Xanh

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Nham Thạch

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Hoàng Gia

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Sa Mạc Vân Ngang

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Amani Gold

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Vàng Alaska

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Đỏ Alaska (Alaska Red)

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Rừng Đen ( Black Forest)

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Xanh Hassan

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc cấp Đá Vàng Sa Mạc

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Tím Da Hổ

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Tím Sa Mạc

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Đỏ Sa Mạc

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc cấp Đá Đen Bông Lài

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Đỏ Ruby Ấn Độ

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Trắng Sa Mạc

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Nâu Anh Quốc

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Đỏ Mắt Cáo

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Đen Rừng (Nhiệt Đới)

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Kim Sa Trung

Giá 50+Mẫu Đá Ốp Bậc Tam Cấp Đẹp, Đá Lát Bậc Thềm Nhà, Đá Lát Sảnh Nhà Biệt Thự 2024

Bậc Cấp Đá Trắng Suối Lau

Bảng Báo Giá Đá Ốp Lát Bậc Tam Cấp Tại TPHCM (Sài Gòn) – Hà Nội

Kim Thịnh Phát xin báo giá đá ốp lát bậc tam cấp, đá ốp bậc thềm nhà tham khảo dưới đây năm 2024:

STT Mẫu Đá Ốp Lát Bậc Cấp Đơn vị Đơn giá (VNĐ) GHI CHÚ
1 Đá vàng hoàng gia (m²) 1.400.000 (đ/m²) Giá tham khảo
2 Đá vàng Alaska (m²) 1.300.000 (đ/m²) Giá tham khảo
3 Đá đen rừng (m²) 1.050.000 (đ/m²) Giá tham khảo
4 Đá đỏ sa mạc (m²) 950.000 (đ/m²) Giá tham khảo
5 Đá trắng ý (m²) 2.500.000 (đ/m²) Giá tham khảo
6 Đá trắng hi lạp (m²) 2.000.000 (đ/m²) Giá tham khảo
7 Đá Nâu tây ban nha (m²) 950.000 (đ/m²) Giá tham khảo
8 Đá xanh vỏ dưa (m²) 890.000 (đ/m²) Giá tham khảo
9 Đá vàng bạch dương (m²) 2.900.000 (đ/m²) Giá tham khảo

*Chú ý: Bảng báo giá đá lát bậc cấp trên chỉ ở mức tham khảo hiện tại, có thể khác nhau kích thước khổ đá, vị trí thi công, vì vậy để có giá chính xác quý khách vui lòng gọi vào số 0938 744 888 để tứ vấn rõ ràng chi tiết hơn. Ngoài các mẫu đá trên, còn rất nhiều loại đá ốp bậc cấp chất lượng khác tại kho nên quý khách cần mẫu nào ốp lát tam cấp hãy gọi ngay chúng tôi.

Các Loại Đá Ốp Lát Bậc Tam Cấp, Đá Ốp Bậc Thềm Hiện Nay

– Đá Granite (đá hoa cương): rất phù hợp với hạng mục ốp đá bậc cấp với những tính chất ưu điểm nổi bật như chống thấm nước tốt, chịu lực nén cao, chịu va đập, ma sát tần suất nhiều, chịu thời tiết khắc nghiệt. Đá hoa cương có nhiều màu sắc và hoa văn đá tự nhiên đẹp mang lại phòng cách riêng biệt cho không gian ngoài trời.

– Đá Marble (đá cẩm thạch): đây là loại đá thường được sử dụng ốp bậc thềm nhà mang phong cách sang trọng, lịch lãm, tuy nhiên chỉ có một số mẫu đá có độ cứng cao nhất định mới thường xuyên sử dụng do hạn chế về độ xốp của đá.

– Đá nhân tạo: đây là loại đá được tạo ra từ các vật liệu đá tự nhiên sản xuất công nghiệp nung ép nên có độ cứng và độ bền cao rất phù hợp với hạng mục ốp thềm nhà với ưu điểm dễ lau trùi, chống trơn trượt, độ cứng cao…

– Đá Ong (đá xuyên sáng): đây là vật liệu đá tự nhiên cao cấp có khả năng xuyên sáng khi chiếu ánh sáng tạo nên sự ấn tượng cho không gian với vân đá và màu sắc rực rỡ. Đá xuyên sáng hạn chê hơn ở hạng mục ốp bậc cấp, tuy nhiên một số loại đá thường được sử dụng ốp bậc thềm cho biệt thự, khách sạn, Villa…

50+ Mẫu Đá Ốp Lát Bậc Tam Cấp, Đá Ốp Bậc Thềm Bền Đẹp Năm 2024

Kim Thịnh Phát chi sẻ thêm những mẫu Mẫu Đá Ốp Lát Bậc Tam Cấp, Đá Ốp Bậc Thềm Bền Đẹp Năm 2024 quý khách có thể tham khảo dưới đây để lựa chọn sao cho phù hợp với không gian ngoài nhà của mình.

Bậc Cấp Đá Hymalaya Onyx
Bậc Cấp Đá Hymalaya Onyx
Bậc Cấp Đá Hymalaya Onyx
Bậc Cấp Đá Hymalaya Onyx
Bậc Cấp Đá Xanh Napoli
Bậc Cấp Đá Xanh Napoli
Bậc Cấp Đá Xanh Napoli
Bậc Cấp Đá Xanh Napoli
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Brazil Solarius ốp bậc cấp
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Đen
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Xanh
Bậc Cấp Đá Xà Cừ Xanh
Bậc Cấp Đá Vàng Nham Thạch
Bậc Cấp Đá Vàng Nham Thạch
Đá Hoa Cương Vàng Hoàng Gia (Imperial Gold) ốp bậc tam cấp
Đá Hoa Cương Vàng Hoàng Gia (Imperial Gold) ốp bậc tam cấp
Bậc cấp Đá Vàng Sa Mạc
Bậc cấp Đá Vàng Sa Mạc
Bậc cấp Đá Đen Bông Lài
Bậc cấp Đá Đen Bông Lài
Bậc Cấp Đá Đỏ Ruby Ấn Độ
Bậc Cấp Đá Đỏ Ruby Ấn Độ
Bậc Cấp Đá Đỏ Ruby Ấn Độ
Bậc Cấp Đá Đỏ Ruby Ấn Độ
Ốp Bậc Cầu Thang, Bậc Cấp, Lát Nền Đá Marquina Veneto Lamar (Đen Tia Chớp Lamar)
Ốp Bậc Cầu Thang, Bậc Cấp, Lát Nền Đá Marquina Veneto Lamar (Đen Tia Chớp Lamar)
Đá Hoa Cương Vàng Nham Thạch ( Magma Gold ) ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Vàng Nham Thạch ( Magma Gold ) ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Blue Dune ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Blue Dune ốp bậc cấp
Đá Hoa Cương Rừng Đen ( Black Forest) ốp bậc tam cấp
Đá Hoa Cương Rừng Đen ( Black Forest) ốp bậc tam cấp
Đá Marble Nâu Toronto Ốp bậc cấp
Đá Marble Nâu Toronto Ốp bậc cấp

Thi công ốp bậc Tam cấp, đá lát bậc thềm Uy Tín TPHCM (Sài Gòn) – Hà Nội

Kim Thịnh Phát chuyên thi công các hạng mục đá hoa cương tại khu vực TPHCM (Sài Gòn) và các tỉnh Miền Nam, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong đó hạng mục ốp bậc tam cấp, đá lát bậc thềm là sở trường.

Thi công ốp bậc thềm nhà các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo: đá hoa cương, đá marble, đá onyx, đá nhân tạo nung kết Lamar…hợp với phong thuỷ với màu sắc đá, vân đá đẹp cho biệt thự sang trọng, khách sạn, nhà phố cho gia chủ.

THI CÔNG ĐÁ ỐP LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC THỀM NHÀ GIÁ RẺ UY TÍN – KIM THỊNH PHÁT:
—-
✅✅ Chuyên ốp cầu thang đá hoa cương Chất Lượng Cao, kỹ thuật Tay Nghề 20 năm kinh nghiệm, mẫu đá đẹp tại KIM THỊNH PHÁT➤ Dịch Vụ Thi Công Ốp đá bậc tam cấp ☎ GỌI NGAY 0938 744 888✔️Thi công đá ốp bậc thềm nhà các tỉnh Phía Bắc: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Thi công đá ốp bậc thềm nhà các tỉnh Phía Nam (lân cận TPHCM): Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.