BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN THAM KHẢO ỐP CỘT ĐÁ HOA CƯƠNG:

TÊN ĐÁ ỐP CỘT VUÔNG ỐP CỘT TRÒN
▥ Thi Công Ốp cột Đá Volakas  2.600.000 20.600.000
▥ Thi Công Ốp cột Đá Polaris 2.650.000 20.650.000
▥ Thi Công Ốp cột Đá Rosa Light 2.050.000  17.000.000