Đá trắng Bình Định được khai thác tự nhiên tại mỏ đá Phù Mỹ, Bình Định, Việt Nam. Mẫu đá này cũng nằm trong những sản phẩm có lượng tiêu thụ trên thị trường và được quan tâm bởi các gia chủ. Đá có độ bền tương đối tốt, giá bán rẻ và đảm bảo được vẻ đẹp cho công trình.